Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

joannna
08:22
1269 c9a2 500
joannna
08:22
5961 2969 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
joannna
08:22
2536 c376 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
joannna
08:22
Ja nigdy nie będę mówił słuchaczom, jak mają interpretować piosenki. Nie interesuje mnie, co czuła Tori Amos pisząc daną piosenkę, bo w momencie, kiedy jej słucham, ona jest moja. Nie Tori. Jakie mamy prawo śmiać się z młodej dziewczyny, która słucha Feela, jeśli te piosenki są dla niej bardzo ważne?

Nie będzie mi przykro, jeśli ktoś będzie się śmiał z piosenki „Żaba tonie w betonie”, która dla mnie jest smutną piosenką o miłości. Nie o to chodzi. I mówiąc ogólnie, sztuka nie może być przeintelektualizowana, tak jak nie chodzi o to, by traktować ją niepoważnie. Trzeba tylko uważać z interpretacją i szufladkowaniem, dla kogo są dane emocje. Sztuka jest wolnością, nie służy temu, by ograniczać ją barierami.
— Czesław Mozil w rozmowie z Joanną Jałowiec (a Szymborska napisała kiedyś nową maturę z polskiego, zinterpretowała swój własny wiersz i zgodnie z kluczem dostała 67%)
Reposted fromyouthless youthless viabylejaka bylejaka
joannna
08:21
8048 fa91 500
Reposted fromhenri henri viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
joannna
08:21
joannna
08:21

June 17 2017

08:38
5306 1a9e 500

Adriana Festa - Fotoazione, 2013-2015

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
joannna
08:38
0224 f074 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
joannna
08:38
1418 9766
Reposted fromlllm lllm viairmelin irmelin
joannna
08:38
1227 184a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viairmelin irmelin
joannna
08:37
8591 4ae6 500
Reposted frommart6na mart6na viairmelin irmelin
joannna
08:37
joannna
08:36
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
joannna
08:36
08:36
0928 5807 500
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 viairmelin irmelin
joannna
08:35
0980 f2f6 500
Reposted fromebis ebis viairmelin irmelin
joannna
08:35
1293 3722 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
joannna
08:35
0073 0882 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
joannna
08:35
6206 8431 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl