Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

15:33
1701 9f83
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viagreywolf greywolf
15:33
15:33
6836 b005
Reposted fromsunlight sunlight vialittlemouse littlemouse
joannna
03:54
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viakiks kiks
joannna
03:54
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viakiks kiks
03:53
3057 17dd
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viabeeth beeth
joannna
03:53
1737 7de3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakalina21 kalina21
joannna
03:53
joannna
03:53
03:53
7102 4695 500
03:53
3068 fc41
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viakiks kiks
03:52
7901 34c2
Reposted fromrainnieday rainnieday viakiks kiks
joannna
03:52
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viakiks kiks
03:52
8991 ccb8
03:52
2209 3476
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viakiks kiks
joannna
03:52
joannna
03:52
8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakiks kiks
joannna
03:52
4977 ccf2
Reposted fromcalifornia-love california-love viakiks kiks
joannna
03:52
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viakiks kiks

April 20 2017

joannna
04:25
2769 c52b
Reposted fromdreamadream dreamadream viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl