Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

joannna
20:51
Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza viapiehus piehus
20:51
4362 7d94
joannna
20:50
1581 9381 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaTARDIS TARDIS
joannna
20:50
9053 d76c
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viakiks kiks
joannna
20:50
3583 286e 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viakiks kiks
joannna
20:50
Reposted fromnosmile nosmile viakiks kiks
joannna
20:50
6685 fb79 500
joannna
20:49
2485 da7e 500
joannna
20:49
5935 c0ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
joannna
20:49
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viakiks kiks
20:49
4614 ef93 500
Reposted fromno-rest-for-destka no-rest-for-destka viakiks kiks
joannna
20:48
0959 d4f0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viakiks kiks
joannna
20:48
1303 1631 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakiks kiks
20:48
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viakiks kiks
20:48
8215 f22c 500
Reposted fromerial erial viakiks kiks
joannna
20:48
joannna
20:48
joannna
20:48
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustaperson justaperson
joannna
20:48
joannna
20:48
9632 437a
Reposted fromintrigante intrigante viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl