Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2016

joannna
22:16
Reposted fromrayla rayla viajarzynova jarzynova
joannna
22:13
2110 f3e3 600
Reposted frombarley barley viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
joannna
22:13

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
joannna
22:13
-Co dziś robisz ze sobą? Nie zaprosiłbyś mnie na herbatę?
— B. Prus, Lalka (Wokulski do Ignacego)
Reposted frommaardhund maardhund viaagipacz agipacz
joannna
22:13
 - Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
joannna
22:12
Reposted fromtfu tfu vialadies-warriors ladies-warriors
joannna
22:12
1021 8e9c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadianthuss dianthuss
joannna
22:12
7909 6462
oto jest pytanie.
Reposted fromrol rol vialadies-warriors ladies-warriors
joannna
22:12
joannna
22:12
3614 401b 600
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viaHatedRuda HatedRuda
joannna
22:12
0819 4f7f
Reposted fromnyaako nyaako viaHatedRuda HatedRuda
joannna
15:53
0159 8d39
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakazikova kazikova
joannna
15:53
joannna
15:53
joannna
15:53
6214 8e47 600
Reposted frombluuu bluuu viakazikova kazikova
joannna
15:53

Courtyard in Oaxaca, Mexico. Taken by Rachel Smith.

Reposted fromweightless weightless viakazikova kazikova
15:52
We are young.
Reposted fromweheartit weheartit viakazikova kazikova
15:52
joannna
15:52
joannna
15:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl