Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

joannna
21:09
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
21:08
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viabylejaka bylejaka
joannna
21:08
5917 1535 500
21:07
8374 d914 500
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viairmelin irmelin
joannna
21:06
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
21:05
3860 6c23 500

smallestofinfinities:

my friend showed me her “everyday japanese” book and this page was titled “self-pity and regret”

the japanese think of everything

Reposted fromtygrysica tygrysica viairmelin irmelin
joannna
21:04
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadzony dzony
21:04
2394 a4ce 500
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viadzony dzony
21:03
1069 7a03 500
Reposted fromidiod idiod viadzony dzony
joannna
19:05
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadzony dzony
19:05
1227 7e2e
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viadzony dzony
19:05
5923 7042 500

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viadzony dzony
joannna
19:05
8961 0c14
Reposted fromjestemzero jestemzero viadzony dzony
19:04
6187 d831
19:04
5694 0870 500

gomalemo:

グリフォンとドラゴンの合いの子

Reposted from10k-saints 10k-saints viadzony dzony
joannna
19:03
0306 bf22
Reposted fromscorpix scorpix viadzony dzony
joannna
04:13
2361 b8c7 500

May 24 2017

21:17
4377 0fac 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
21:17
joannna
21:17
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl