Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

joannna
18:51
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viastonerr stonerr
joannna
18:51
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudosci rudosci
joannna
18:51
0961 0cec
joannna
18:49
joannna
18:47
9718 898b
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viagdziejestola gdziejestola
joannna
18:46
joannna
18:46
3952 9b84
Reposted frommelodyjna melodyjna viagdziejestola gdziejestola
joannna
18:46
joannna
15:25
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
joannna
15:25
2803 03e1
Reposted fromatlantyda atlantyda viagdziejestola gdziejestola
joannna
15:25
3871 35b5
joannna
15:25
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
joannna
15:24
4400 33c1
Reposted fromhagis hagis viathetemple thetemple
joannna
15:24
9944 9b60 500
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
15:24
7261 e3d3
Reposted fromwestwood westwood viagdziejestola gdziejestola
joannna
15:23
9106 62a0
Reposted fromthegirl thegirl viagdziejestola gdziejestola
joannna
15:23
joannna
15:23
15:23
1144 a1b0 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
joannna
15:23
9819 4c1b 500
Reposted frommoomins moomins viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl